Logistyka

Składowanie

Ikona palety z kartonem

Oferujemy magazynowanie towarów zarówno unijnych jak i nieunijnych w pomieszczeniach zamkniętych oraz na placach składowych chronionych całą dobę przez wyspecjalizowaną służbę korzystającą nowoczesnych urządzeń elektronicznych.

Składowanie towaru w WOC nie polega żadnym ograniczeniom czasowym, a złożenie towaru w naszych magazynach nie wymaga zgody urzędu celnego oraz zabezpieczenia należności celnych na okres składowania, jak również gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na pokrycie ceł i podatków, w odróżnieniu od innych magazynów.

Firmy zagraniczne, nawet nie zarejestrowane w Polsce, w tym również podmioty z krajów trzecich, mogą składować swoje towary w WOC.

Terminal przeładunkowy

Ikona kontenera

Zakres działalności Terminala Przeładunkowego WOC w Mszczonowie (terminal lądowy):

 • organizacja załadunku, wyładunku i przeładunku towarów masowych i drobnicowych na zlecenie Klienta,
 • magazynowanie towarów w pomieszczeniach zamkniętych i na placach składowych,
 • wystawianie dokumentów przewozowych krajowych i międzynarodowych w imieniu Klienta,

Zapewniamy obsługę towarów masowych i drobnicowych: 

 • drobnica zjednostkowana i konwencjonalna
 • przeładunki pod nadzorem celnym kontener - naczepa; kontener - skład w magazynie – naczepa
 • sztuki ciężkie i ponadgabarytowe
 • składowanie krótko i długoterminowe w magazynie krajowym lub celnym

Asortyment przeznaczony do przeładunku w Terminalu Przeładunkowym WOC w Mszczonowie:

 • towary workowane do przeładunku ręcznego,
 • stal w wiązkach o wadze powyżej 10 ton i o długości od 6 do 12 m,
 • nasiona, ziarno, śruta ( zboże, rzepak, kukurydza itp.),
 • towary w opakowaniach big bag

Przetwarzanie, uszlachetnianie

Ikona tarczy i paczki

Oferujemy realizację cyklicznych zleceń wymagających wykonania manualnych czynności w określonym czasie przez odpowiednio dobrany zespół specjalistów w ramach:

 • konfekcjonowania
 • etykietowania
 • przepakowywania
 • metkowania
 • insertowania
 • zliczania
 • poprawienia towaru

Korzyści wynikające z realizacji usług przetwarzania w WOC

 • Towary wprowadzone do WOC można przetwarzać bez ograniczeń ilościowych i opłat celno-podatkowych;
 • Obróbka, przetwarzanie, oraz naprawa jako uszlachetnianie nie wymagają złożenia zabezpieczenia celnego;
 • Możliwe są także ulgi i zwolnienia podatkowe, w tym VAT.